UFABET

สายสำหรับคณิตศาสตร์

สายสำหรับคณิตศาสตร์

การศึกษาใหม่พบว่าวงจรประสาทแบบเดียวกับที่ผู้ใหญ่ใช้ในการคำนวณที่ซับซ้อนนั้นใช้งานได้แล้วในเด็กก่อนวัยเรียนที่ทำคณิตศาสตร์พื้นฐาน ผลลัพธ์นี้ชี้ให้เห็นว่าสมองได้รับการตั้งค่าให้ประมวลผลตัวเลขตั้งแต่อายุยังน้อยเจสสิก้า แคนลอน แห่ง Duke University ในเมืองเดอร์แฮม รัฐนอร์ทแคโรไลนา สงสัยว่าสมองจะพัฒนาสมองจากการนับอย่างง่ายไปสู่คณิตศาสตร์ขั้นสูงซึ่งใช้สัญลักษณ์และต้องใช้เหตุผลได้อย่างไร เจสสิก้า แคนลอน จาก Duke University ในเมืองเดอร์แฮม...

Continue reading...